Thomas Malthus – Cha đẻ của Thuyết dân số

Print Friendly, PDF & Email

Malthus

Nguồn: Historic figures, BBC (truy cập ngày 7/6/2015)

Biên dịch & Hiệu đính: Phạm Hồng Anh

Bài liên quan: Từ Adam Smith tới Marx: Sự thăng trầm của kinh tế học cổ điển

Thomas Malthus là nhà kinh tế người Anh nổi tiếng. Học thuyết về sự tăng trưởng dân số của ông có tầm ảnh hưởng to lớn.

Thomas Robert Malthus sinh tháng 2 năm 1766 gần Guildford, Surrey. Cha ông là một người giàu có nhưng khá khác thường và cho con được giáo dục tại gia. Malthus theo học tại Đại học Cambridge và đạt được bằng thạc sỹ vào năm 1791. Năm 1793, ông trở thành giảng viên của trường Đại học Jesus, Cambridge. Năm 1805, Malthus là giáo sư sử học và kinh tế chính trị học (giảng viên đầu tiên của bộ môn này) tại trường East India Company tại Haileybury, Hertfordshire tới tận lúc qua đời.

Năm 1819, Malthus được chọn làm giảng viên cho Hội Hoàng gia London. Hai năm sau, ông trở thành hội viên Câu lạc bộ Kinh tế chính trị – có cả David Ricardo và James Mill tham gia. Năm 1824, ông được bầu là một trong mười cộng tác viên hoàng gia của Hội Văn học Hoàng gia. Malthus cũng là một trong những người sáng lập Hội thống kê Hoàng gia London năm 1834.

Tác phẩm nổi tiếng nhất của Malthus, ‘Luận bàn về quy luật dân số’ (An Essay on the Principle of Population), được xuất bản năm 1798. Ông cũng là tác giả của rất nhiều sách và bài luận dài bao gồm ‘Điều tra về Bản chất và Tiến triển của tô’ (An Inquiry into the Nature and Progress of Rent, 1815) và ‘Các nguyên lý của Kinh tế chính trị’ (Principles of Political Economy, 1820). Quan điểm trong các luận điểm của ông cấp tiến và đối lập với suy nghĩ lúc bấy giờ. Ông tranh luận rằng sự gia tăng dân số sẽ giảm dần khả năng tự cung lương thực – thực phẩm của thế giới. Ông rút ra kết luận này dựa trên giả thuyết dân số gia tăng vượt quá khả năng phát triển diện tích đất đai trồng trọt và mùa màng. Khi kết hợp với quan điểm của Darwin (người có thuyết chọn lọc tự nhiên chịu ảnh hưởng từ những phân tích về tăng trưởng dân số của Malthus), Malthus thường bị hiểu sai. Tuy nhiên đến thế kỷ 20, cùng với sự ra đời của lý luận kinh tế học Keynes, quan điểm của Malthus lại gây ảnh hưởng rộng rãi trở lại.

Malthus qua đời ngày 23 tháng 12 năm 1834.