9-Cuba

Obama-tham-Cuba
Print Friendly, PDF & Email

Ảnh chụp ngày 21/03/ 2016, sau khi Barack Obama có cuộc gặp gỡ với Raúl Castro

Print Friendly, PDF & Email

Chuyen tham Cuba cua Obama thang 3/2016