Tran Quoc Huong

Print Friendly, PDF & Email

Ông Mười Hương trong lần trả lời phỏng vấn của Báo Tuổi Trẻ tháng 1-2011 Ảnh: T.T.D.