Reply To: Năm khái niệm cơ bản nhất về Quan hệ quốc tế

#1755
trungmam93
Participant

Stephen Walt là một học giả chủ nghĩa hiện thực về quan hệ quốc tế.
Thế giới hiện nay, nhất là các nước lớn, vẫn đang tư duy theo quan điểm hiện thực.
Quả thực, sẽ là thiếu sót nếu không biết đến những lý thuyết về quan hệ quốc tế khi luận giải, dự đoán các vấn đề quốc tế. Tuy vậy, điều này lại không được coi trọng ở Việt Nam – thật đáng buồn – và người ta cũng đang vướng vào cái vòng luẩn quẩn giữa lý thuyết và thực tiễn chính trị.
Cái khó sinh viên những ngành này – theo ý kiến cá nhân của mình – là gặp phải những ông thầy dạy về quan hệ quốc tế, về chính sách đối ngoại nhưng chẳng hiểu, chẳng biết gì về lý thuyết quan hệ quốc tế cả, toàn mang Mác-Lenin và Hồ Chí Minh ra dùng. Đến chịu!