Reply To: F. Fukuyama bảo vệ lập luận về "sự cáo chung của lịch sử"

#2252
ButBiButChi
Participant

Bạn ơi mình có thể dịch bài này nhé. Mình cũng quan tâm đến cuốn này và bài báo này.