Reply To: Video Clip Ngắn Tóm Tắt Lịch Sử Của Người Do Thái

#12796
TheChosenPeople
Participant

Nhạc Do Thái Phụ Đề Tiếng Việt : Người Vợ Đảm Đang

Lòng dũng cảm và phẩm giá là quần áo của cô ấy
và mỉm cười, cô ấy đang chờ đợi tương lai
Sự dũng cảm và phẩm giá là quần áo của nàng ấy
và mỉm cười, nàng ấy đang chờ đợi tương lai
Sức mạnh và danh dự là y phục của cô ấy
và mỉm cười, cô đang chờ đợi tương lai
Sự can đảm và danh dự là y phục của nàng
và mỉm cười, nàng đang chờ đợi tương lai
Lòng can đảm và danh dự là y phục của nàng
và mỉm cười, nàng đang chờ đợi tương lai
Bản lĩnh và danh dự là quần áo của nàng
và mỉm cười, nàng đang chờ đợi tương lai
Bài hát lấy từ trong Kinh Thánh đoạn Châm Ngôn 31:25
Nàng mặc lấy sức lực và oai phong, và khi tưởng đến buổi sau, bèn vui cười.
Bản lãnh và phẩm giá là y phục của nàng,
Khi nghĩ đến tương lai nàng mỉm cười thỏa mãn.