trangnhungpham

Forum Replies Created

Viewing 1 post (of 1 total)
  • Author
    Posts
  • trangnhungpham
    Moderator

    Mình nghĩ dịch trôi chảy, dễ hiểu cũng không đơn giản. Vì văn phong của mỗi ngôn ngữ đều khác nhau, thậm chí từng người cũng khác nhau, cách diễn đạt của tiếng Anh và tiếng Việt không đồng nhất nên đôi khi, người dịch cũng hiểu ý của tác giả, nhưng diễn đạt lại nó sao cho “xuôi tai” và để người khác hiểu lại không đơn giản như thế.
    Để dịch tốt ngoài việc kiến thức (về chuyên ngành và tiếng Anh tốt), cần phải giỏi cả tiếng Việt nữa :).

Viewing 1 post (of 1 total)