Emmeline Pankhurst – Người đấu tranh cho quyền bầu cử của phụ nữ

o-emmeline-pankhurst-facebook

Nguồn: Historic figures, BBC (truy cập ngày 15/6/2015)

Biên dịch & Hiệu đính: Phạm Hồng Anh

Emmeline Pankhurst là một nhà hoạt động cho quyền phụ nữ hàng đầu ở Anh. Bà đã dẫn dắt phong trào đấu tranh giành quyền bầu cử cho phụ nữ.

Emmeline Goulden sinh ngày 14 tháng 7 năm 1858 tại Manchester trong một gia đình có truyền thống chính trị cấp tiến. Năm 1879, bà kết hôn với Richard Pankhurst, một luật sư và cũng là người ủng hộ phong trào đấu tranh vì quyền bầu cử của phụ nữ. Ông là tác giả của Đạo luật về Tài sản của Phụ nữ có gia đình (năm 1870 và 1882). Đạo luật cho phép phụ nữ được quyền giữ thu nhập hoặc tài sản của mình trước và sau khi kết hôn. Cái chết của ông năm 1898 là một cú sốc lớn với Emmeline. Continue reading “Emmeline Pankhurst – Người đấu tranh cho quyền bầu cử của phụ nữ”