Tag Archives: Ang Cheng Guan

Thế giới quan Lý Quang Diệu và chính sách đối ngoại Singapore

Nguồn: Ang Cheng Guan, “Singapore and the World View of Lee Kuan Yew”, The Diplomat, 04/03/2015. Biên dịch: Trần Quốc Nam | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp “Thuyết anh hùng tạo lịch sử” (Great Man Theory of History) gắn chặt … Continue reading

Posted in ASEAN, Bình luận, Lịch sử, Phân tích CSĐN | Tagged , , , , | Leave a comment