Tag Archives: Charles Gravier

27/09/1779: John Adams làm đại diện hòa đàm với Anh

Nguồn: John Adams appointed to negotiate peace terms with British, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1779, Quốc Hội Lục địa đã bổ nhiệm John Adams lên đường sang Pháp làm đại diện phụ trách … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment