Tag Archives: chủ nghĩa marx

#2 – Ba tư tưởng về kinh tế chính trị

Nguồn: Gilpin, Robert. “Three Ideologies of Political Economy” (Chapter 2), in R. Gilpin, The Political Economy of International Relations (Princeton University Press, 1987), pp. 25-64. Biên dịch: Hoàng Thanh Hằng | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Trong một thế kỷ … Continue reading

Posted in Biên dịch, Kinh tế chính trị quốc tế, Lý thuyết QHQT | Tagged , , , , , , | Leave a comment