Tag Archives: chương trình Phụng Hoàng

Về Chương trình Phụng Hoàng của Mỹ tại Nam Việt Nam

Nguồn: Edward Miller, “Behind the Phoenix Program”, The New York Times, 29/12/2017. Biên dịch: Phan Nguyên Vào cuối tháng 12/1967, Chính phủ Nam Việt Nam tuyên bố tái tổ chức nỗ lực chiến tranh của mình nhằm chống lại phong … Continue reading

Posted in Bình luận, Hoa Kỳ, Lịch sử, Tư liệu, Việt Nam | Tagged , , , , , | Leave a comment