Tag Archives: Công đồng Nicaea

25/08/325: Kết thúc Công đồng Nicaeca

Nguồn: Council of Nicaea concludes, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 325, Công đồng Nicaea, công đồng đầu tiên được tổ chức bởi Giáo hội Cơ Đốc giáo nguyên thủy, đã kết thúc với việc … Continue reading

Posted in Sự kiện, Tôn giáo | Tagged , , , , | 1 Comment