25/08/325: Kết thúc Công đồng Nicaeca

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Council of Nicaea concludes, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 325, Công đồng Nicaea, công đồng đầu tiên được tổ chức bởi Giáo hội Cơ Đốc giáo nguyên thủy, đã kết thúc với việc thành lập học thuyết về Thiên Chúa Ba Ngôi. Được triệu tập bởi Hoàng đế La Mã Constantine I vào tháng 05, công đồng cũng lên án niềm tin của phe Arian, cho rằng Chúa Jesus ở địa vị thấp hơn Đức Chúa Trời, là dị giáo, từ đó giúp giải quyết một cuộc khủng hoảng ở Giáo hội trong giai đoạn đầu.

Tranh cãi bắt đầu khi Arius, một linh mục ở Alexandria, đã đặt ra nghi vấn về bản tính Thiên Chúa của Chúa Jesus bởi vì, không giống như Đức Chúa Trời, Chúa Jesus đã được sinh ra và có khởi đầu (khác với Đức Chúa Trời là Đấng Hằng Hữu).

Từ một cuộc tranh luận thần học, nó đã lan rộng đến các giáo đoàn khắp đế chế, đe dọa gây ra phân ly trong Giáo hội Cơ Đốc giáo nguyên thủy. Hoàng đế La Mã Constantine I, người đã cải đạo sang Cơ đốc giáo vào năm 312, đã cho triệu tập các giám mục trên toàn đế chế để giải quyết cuộc khủng hoảng và thúc giục việc thông qua một thuyết mới để giải quyết những mơ hồ giữa Chúa Jesus và Đức Chúa Trời.

Nhóm họp tại Nicaea, ngày nay là Thổ Nhĩ Kỳ, công đồng đã thiết lập sự bình đẳng giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần trong Ba Ngôi Thiên Chúa và khẳng định rằng chỉ có Chúa Con mới nhập thể làm người. Các nhà lãnh đạo Arian sau đó đã bị trục xuất khỏi các nhà thờ của họ vì lý do dị giáo. Hoàng đế Constantine đã chủ tọa buổi khai mạc công đồng và tham gia thảo luận.

[efb_likebox fanpage_url=”DAnghiencuuquocte” box_width=”420″ box_height=”” locale=”en_US” responsive=”0″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]