Tag Archives: Cooperation and Conflict

#61 – Wendt hội ngộ phương Đông: Văn hóa hợp tác và xung đột của ASEAN

Nguồn: Stefan Rother (2012). “Wendt meets East: ASEAN cultures of conflict and cooperation”, Cooperation and Conflict, Vol. 47, No.1, pp. 49–67. Biên dịch: Mai Chí Trung | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Khi bàn luận về các khái niệm hợp … Continue reading

Posted in ASEAN, Biên dịch, Lý thuyết QHQT | Tagged , , , , , | Leave a comment