Tag Archives: Đại đội Charlie

17/11/1970: Phiên tòa xét xử Thảm sát Mỹ Lai

Nguồn: My Lai trial begins, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1970, Tòa án Quân đội xét xử Trung úy William Calley đã bắt đầu. Giữ vị trí lãnh đạo một trung đội thuộc Đại … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment