Tag Archives: Decet Romanum Pontificem

03/01/1521: Martin Luther bị rút phép thông công

Nguồn: Martin Luther excommunicated, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1521, Đức Thánh Cha Leo X đã ra Sắc lệnh Giáo Hoàng Decet Romanum Pontificem, theo đó rút phép thông công của Martin Luther, khai … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , | Leave a comment