Tag Archives: François-Xavier Bonnet

TQ ‘cấy’ bằng chứng khảo cổ giả ở Biển Đông ra sao?

Nguồn: François-Xavier Bonnet, “Archaeology and Patriotism: Long term Chinese Strateggies in the South China Sea“, Southeast Asia Sea conference, Ateneo Law Center, Makati, March 27 2015. Biên dịch: Phan Văn Song Nhiều tác giả của Trung Quốc nêu thời gian đoàn thám hiểm … Continue reading

Posted in Bình luận, Lịch sử, Tranh chấp Biển Đông, Trung Quốc, Tư liệu | Tagged , | Leave a comment