Tag Archives: Isonzo

23/06/1915: Trận chiến Isonzo đầu tiên

Nguồn: First Battle of the Isonzo, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1915, đúng một tháng sau khi tuyên chiến với Áo-Hung, quân Ý đã tấn công các vị trí do Áo-Hung nắm giữ gần … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , | Leave a comment