Tag Archives: Kheang Un

Những ngày đen tối của nền dân chủ Campuchia

Nguồn: Kheang Un, “Rainsy days for Cambodian democracy”, East Asia Forum, 27/02/2017. Biên dịch: Trần Văn Thắng | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Ngày 11 tháng 2 năm 2017, Sam Rainsy đã từ chức lãnh đạo Đảng Cứu quốc Campuchia … Continue reading

Posted in ASEAN, Bình luận | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Đảng Nhân dân Campuchia gia tăng chuyên chế

Nguồn: Kheang Un, “Cambodia gets an autocratic upgrade in 2016”, East Asia Forum 20/12/2016. Biên dịch: Đào Duy Tùng | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Các tiến triển về chính trị, kinh tế và quan hệ đối ngoại trong năm … Continue reading

Posted in ASEAN, Bình luận | Tagged , , , | Leave a comment