Tag Archives: Lê Tuấn Anh

#180 – Người giàu – kẻ nghèo trong chính trị thế giới: Số phận buồn thảm của Phương Nam

Nguồn: Charles W. Kegley, JR. & Gregory A. Raymond, The Global Future: A Brief Introduction to World Politics (Chapter 5), (Boston, MA: Wadsworth, 2010) Biên dịch: Lê Tuấn Anh | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Bài liên quan: Các chương … Continue reading

Posted in Biên dịch, Các vấn đề toàn cầu, Kinh tế chính trị quốc tế, Nhập môn QHQT | Tagged , , , , | Leave a comment

#123 – Tiếp cận thị trường và thương mại nông nghiệp: Tiêu chuẩn kép của các nước giàu

Nguồn: Oxfam (2002). ”Market Access and Agricultural Trade: The Double Standards of Rich Countries” (Ch. 4), in Oxfam, Rigged Rules and Double Standards: Trade, Globalisation, and the Fight against Poverty (pp. 95-121).>>PDF Biên dịch & Hiệu đính: Lê Tuấn Anh … Continue reading

Posted in Biên dịch, Kinh tế quốc tế | Tagged , , | Leave a comment