Tag Archives: Lê Vĩnh Trương

#30 – Thực thi sức mạnh mềm

Nguồn: Joseph S. Nye (2004). “Wielding Soft Power” (Chapter 4) in J.S. Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics (New York: PublicAffairs), pp. 99-126. Biên dịch: Lê Vĩnh Trương | Hiệu đính: Giáp Văn Dương Các chính phủ sử dụng … Continue reading

Posted in Biên dịch, Chính trị quốc tế, Hoa Kỳ | Tagged , , , , , | 2 Comments