Tag Archives: Leonardo da Vinci

21/08/1911: Phát hiện bức họa Mona Lisa bị trộm

Nguồn: Theft of Mona Lisa is discovered, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1911, một họa sĩ nghiệp dư đã đến đặt giá vẽ của mình gần bức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , | Leave a comment

12/12/1913: Bức họa Mona Lisa được tìm thấy tại Florence

Nguồn: Mona Lisa recovered in Florence, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1913, hai năm sau khi bị đánh cắp từ Bảo tàng Louvre ở Paris, kiệt tác của Leonardo da Vinci – bức họa … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , | Leave a comment