Tag Archives: Mark MacCarthy

Khía cạnh chính trị của thuật toán máy học

Nguồn: Mark MacCarthy, “The Politics of Machine Learning Algorithms”, Project Syndicate, 12/05/2018 Biên dịch: Nguyễn Ngọc Phương Mai & Phạm Nguyễn Anh Thư Khoảng năm 1200 TCN, triều Thương ở Trung Hoa đã phát triển được một hệ thống nhà … Continue reading

Posted in Bình luận, Lịch sử kinh tế | Tagged , , | Leave a comment