Tag Archives: Nicholas Davis

Bài học từ Martin Luther và công nghệ in cho ngày nay

Nguồn: Nicholas Davis, “Learning from Martin Luther About Technological Disruption”, Project Syndicate, 31/10/2017. Biên dịch: Trần Văn Thắng | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Cách đây năm trăm năm, Martin Luther đã sử dụng công nghệ in để thúc đẩy … Continue reading

Posted in Bình luận, Lịch sử, Tôn giáo | Tagged , , , | Leave a comment