Tag Archives: Patriot Act

26/10/2001: George W. Bush ký Đạo luật Yêu nước

Nguồn: George W. Bush signs the Patriot Act, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 2001, Tổng thống George W. Bush ký Đạo luật Yêu nước (Patriot Act) – một đạo luật chống khủng bố được … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , | 1 Comment