Tag Archives: Sam Ervin

17/05/1973: Bắt đầu phiên điều trần vụ Watergate

Nguồn: Televised Watergate hearings begin, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1973, tại Washington, D.C., Ủy ban Thượng viện về các hoạt động chiến dịch tranh cử Tổng thống (Senate Select Committee on Presidential Campaign … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment