Tag Archives: Standard Time Act

09/02/1942: Mỹ thay đổi thời gian ban ngày

Nguồn: Daylight saving time instituted, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1942, Quốc Hội Mỹ đã quyết định tăng thêm thời gian chuẩn ban ngày thêm một giờ cho mỗi múi giờ, thực hiện thời … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , | Leave a comment