Tag Archives: Trương Duy Nghênh

Không có tự do tư tưởng thì không thể có sáng tạo

  Tác giả: Trương Duy Nghênh (Trung Quốc)| Biên dịch: Nguyễn Hải Hoành Lời giới thiệu: Trong nhiều năm qua, các học giả Trung Quốc (TQ) và thế giới đã và đang bàn cãi không ngớt về vấn đề tại sao khoa học … Continue reading

Posted in Bình luận, Trung Quốc, Văn minh nhân loại | Tagged , , | Leave a comment