Tag Archives: Võ Ngọc Diệp

Philippines thắng vụ kiện Trung Quốc bằng cách nào?

Tác giả: Võ Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Thu Hương, Quách Thị Huyền, Hoàng Thị Ngọc Anh Marties Danguluan Vitug, Rock Solid: How the Philippines won its Maritime Case against China, Quezon City: Ateneo de Manila University Press, 2018, … Continue reading

Posted in Điểm sách, Luật pháp quốc tế, Tranh chấp Biển Đông, Trung Quốc | Tagged , , , , , , | Leave a comment

#193 – Yêu sách đường chữ U của TQ có phù hợp với luật quốc tế không?

Nguồn: Masahiro Miyoshi (2012). “China’s “U-Shaped Line” Claim in the South China Sea: Any Validity Under International Law?”, Ocean Development & International Law, Vol. 43, No. 1, pp. 1-17.>>PDF Biên dịch: Nguyễn Thùy Anh, Phan Thị Phương Thảo | Hiệu … Continue reading

Posted in Biên dịch, Luật pháp quốc tế, Tranh chấp Biển Đông | Tagged , , , , | Leave a comment