Tag Archives: Vũ Huy Quang

Đánh giá cuộc đời chính trị Mao Trạch Đông (P3)

Biên dịch: Vũ Huy Quang Bài liên quan: Phần 1, Phần 2 17. Hỏi: Thế có nghĩa là Mao thành công? Đáp: Mao cũng nghĩ thế. Ngày 26 tháng Chạp, trong một bài tường thuật về buổi Khánh tiết của … Continue reading

Posted in Lịch sử, Trung Quốc, Tư liệu | Tagged , | Leave a comment

Đánh giá cuộc đời chính trị Mao Trạch Đông (P2)

Biên dịch: Vũ Huy Quang Bài liên quan: Phần 1 8. Hỏi: Sau khi Nhật đầu hàng, chuyện gì xảy ra? Đáp: Tháng Tám 1945, ngay sau khi Nhật đầu hàng Mỹ, Mao đi Trùng Khánh, thủ đô tạm thời … Continue reading

Posted in Lịch sử, Trung Quốc, Tư liệu | Tagged , | Leave a comment

Đánh giá cuộc đời chính trị Mao Trạch Đông (P1)

Biên dịch: Vũ Huy Quang Lời nói đầu Bài phỏng vấn “An Appraisal of the political life of Mao Tse-Tung”, đăng trongThe Chinese Communist Party in Power, tr. 380-415, do Rose Connolly thực hiện, tháng Ba, 1977 (đã được Bành … Continue reading

Posted in Lịch sử, Nhân vật, Trung Quốc, Tư liệu | Tagged , | Leave a comment