Mời gửi bài cho chuyên mục Góc Bình luận

Print Friendly, PDF & Email

Góc Bình luận là một chuyên mục của Dự án Nghiencuuquocte.net để trao đổi, thảo luận các vấn đề quan hệ quốc tế, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến Việt Nam.

Mục tiêu lâu dài của chuyên mục là trở thành một diễn đàn uy tín, quy tụ và phát huy trí tuệ Việt ở mọi nơi để góp phần giải mã các biến chuyển của tình hình thế giới, qua đó góp phần đưa ra các khuyến nghị phù hợp, kịp thời giúp các nhà hoạch định chính sách Việt Nam đưa ra các quyết sách tốt nhất vì lợi ích dân tộc.

Chúng tôi xin trân trọng kính mời các tác giả, dịch giả quan tâm đóng góp các bài bình luận cho chuyên mục. Các thông tin về chuyên mục và Hướng dẫn gửi bài xin xem tại ĐÂY.

Xin chân thành cám ơn!

Ban Biên tập Nghiencuuquocte.net