22/03/1972: Quốc hội Mỹ thông qua Tu chính về Quyền bình đẳng giới

Print Friendly, PDF & Email

27941.preview

Nguồn:Equal Rights Amendment passed by Congress,” History.com (truy cập ngày 21/03/2015).

Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Ngày 22 tháng 3 năm 1972, Tu chính về Quyền bình đẳng (Equal Rights Amendment) được Thượng viện Mỹ thông qua và được gửi tới các tiểu bang để phê chuẩn.

Được đề xuất lần đầu tiên bởi Đảng Phụ nữ Quốc gia năm 1923, Tu chính về Quyền bình đẳng mong muốn mang lại sự bình đẳng pháp lý về giới tính và cấm phân biệt đối xử trên cơ sở giới tính. Hơn bốn thập niên sau, sự hồi sinh của chủ nghĩa nữ quyền trong cuối những năm 1960 đã mang nó tới Quốc hội. Dưới sự lãnh đạo của luật sư Bella Abzug, dân biểu thành phố New York, và các nhà nữ quyền Betty Friedan và Gloria Steinem, nó đã giành được hai phần ba số phiếu bầu cần thiết từ Hạ viện Mỹ vào tháng 10 năm 1971. Tháng 3 năm 1972, nó được Thượng viện chấp thuận và được gửi tới các tiểu bang.

Hawaii là bang đầu tiên phê chuẩn những gì lẽ ra sẽ trở thành Tu chính án thứ 27, theo sau là 30 bang khác chỉ trong 1 năm. Tuy nhiên, đến giữa những năm 1970, một phong trào phản đối nữ quyền đã làm suy yếu sự ủng hộ dành cho Tu chính về Quyền bình đẳng, khiến nó cuối cùng không được phê chuẩn do không giành được sự ủng hộ cần thiết của ít nhất 38, hay ba phần tư số bang.

Do Tu chính về Quyền bình đẳng bị từ chối, bình đẳng giới, với ngoại lệ đáng chú ý khi gắn liền với quyền bỏ phiếu, đã không được Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ. Tuy nhiên, đến cuối thế kỷ 20, chính phủ liên bang và tất cả các bang đã thông qua luật bảo vệ quyền lợi hợp pháp của phụ nữ. Một trong những nội dung chính của Tu chính về Quyền bình đẳng trong lần đề xuất cuối cùng ghi rõ: “Quyền bình đẳng dưới pháp luật không thể bị từ chối hoặc hạn chế bởi Liên bang hay bất kỳ Tiểu bang nào vì lý do giới tính.”