22/04/1970: Ngày Trái Đất ra đời

Print Friendly, PDF & Email

earthday

Nguồn:The first Earth Day,” History.com (truy cập ngày 21/4/2015).

Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Vào ngày này năm 1970, Ngày Trái đất, một sự kiện nhằm mục đích nâng cao nhận thức của người dân về các vấn đề môi trường của thế giới, được tổ chức lần đầu tiên tại Hoa Kỳ. Hàng triệu người Mỹ, trong đó có nhiều sinh viên đến từ hàng ngàn trường cao đẳng và đại học, đã tham gia các cuộc biểu tình, tuần hành, và các chương trình giáo dục.

Ngày Trái đất là sáng kiến của Thượng Nghị sĩ Gaylord Nelson của tiểu bang Wisconsin, một nhà hoạt động trung thành vì môi trường luôn hi vọng mang đến sự thống nhất cho phong trào môi trường nói chung và nâng cao nhận thức của mọi người về sinh thái.

“Mục tiêu là đạt được một cuộc biểu tình trên toàn quốc về các vấn đề môi trường lớn đến nỗi nó có thể rũ bỏ những trì trệ trong cơ sở chính trị,” Thượng nghị sĩ Nelson phát biểu, “và cuối cùng là đưa vấn đề này vào chương trình nghị sự chính trị quốc gia vĩnh viễn.”

Ngày Trái đất quả thật đã nâng cao nhận thức về môi trường ở Mỹ, và đến tháng 7 cùng năm, Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) đã được thành lập theo một sắc lệnh đặc biệt để điều chỉnh và thực thi pháp luật liên quan đến ô nhiễm môi trường quốc gia.

Vào ngày 22 tháng 4 năm 1990, đã có hơn 200 triệu người đến từ 141 quốc gia trên thế giới tham gia lễ kỷ niệm 20 năm Ngày Trái đất.

Trên thế giới, nhiều tổ chức khác nhau kỷ niệm Ngày Trái đất vào những ngày khác nhau. Liên Hợp Quốc chính thức kỷ niệm Ngày Trái đất vào ngày Xuân phân, thường diễn ra vào ngày 21 tháng 3 hàng năm.