Horace Mann – Cha đẻ của trường học công

Print Friendly, PDF & Email

EQUALITY/MASSACHUSETTS

Nguồn: 100 Leaders (truy cập ngày 27/7/2015)

Biên dịch & Hiệu đính: Phạm Hồng Anh

Horace Mann (1796-1859) tin rằng quốc gia cần có một hệ thống giáo dục chính thống để tạo điều kiện cho mỗi cá nhân bộc lộ được hết tiềm năng của mình. Ông tranh luận rằng mỗi đứa trẻ đều có quyền tiếp cận giáo dục công miễn phí do chính quyền địa phương cung cấp và được trả bằng tiền thuế. Ông đấu tranh để cải thiện và quy chuẩn hóa việc đào tạo giáo viên. Mann cho rằng những trường học công của ông sẽ mang lại sự ổn định về chính trị – xã hội và giáo dục công dân có khả năng giữ vững được chính quyền dân chủ.

Horace Mann là một người tự học tại nhà và có hoàn cảnh nghèo khó. Sau khi tốt nghiệp Đại học Brown, Mann trải qua các nghề luật sư, đại biểu đại hội đồng tiểu bang Massachusetts. Khi là một thành viên của Hạ viện Hoa Kỳ, ông chủ trương cải cách chính trị và giáo dục. Năm 1837, ông trở thành người đứng đầu Hội đồng giáo dục bang Massachusetts. Theo quan điểm của Mann, một nền giáo dục phải đem lại sự bình đẳng cho con người.

Trong thời gian làm cải cách xã hội, Mann cố gắng đạt được sáu nguyên tắc nền tảng về giáo dục. Ông cho rằng:

  1. ngu dốt và tự do không thể cùng tồn tại;
  2. nhà nước cần tài trợ cho hệ thống giáo dục để đẩy lùi sự ngu dốt;
  3. các trường học cần nhận học sinh ở mọi hoàn cảnh;
  4. triết lý không bè phái cần được áp dụng, trong đó tôn giáo và chính trị không có ảnh hưởng gì đến giáo dục;
  5. giáo dục phải tồn tại ở một xã hội biết khuyến khích lựa chọn và ý chí tự do; và cuối cùng,
  6. giáo dục phải được truyền tải bởi những giáo viên được đào tạo chuyên nghiệp.

Mặc dù tư tưởng của Mann mang tính cách mạng, ông phải đối mặt với sự phản đối từ các lãnh đạo tôn giáo do họ muốn giữ quyền kiểm soát các trường học ở địa phương. Bất chấp sự phản đối, Mann thành lập các viện đào tạo giáo viên, tư vấn cho chính quyền và cơ quan lập pháp liên bang về các chương trình xã hội được tiến hành bằng quỹ công, và quy chuẩn hóa những yêu cầu để tốt nghiệp ở Massachusetts.

Trong những năm cuối đời, Mann giữ chức chủ tịch trường Đại học Antioch. Tại đây ông đã phát triển một văn hóa tìm hiểu học thuật nhằm thúc đẩy sự thay đổi.