27/07/1943: Stalin ra lệnh cho binh sĩ không lùi bước

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Stalin issues Order No. 227—outlawing cowards, History.com

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Vào ngày này năm 1943, Joseph Stalin, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (tức Thủ tướng) và nhà độc tài của Liên Xô, đã ban hành Mệnh lệnh số 227, hay còn được gọi là mệnh lệnh “Không lùi bước”, khi quân Đức tiến vào lãnh thổ Nga. Mệnh lệnh này tuyên bố “Những kẻ gây hoảng sợ và những kẻ hèn nhát phải được xử lý ngay tại chỗ. Không được lùi một bước khi không có lệnh từ cấp chỉ huy cao hơn! Những người chỉ huy… mà từ bỏ một vị trí khi không có lệnh từ các cấp chỉ huy cao hơn là những kẻ phản bội Tổ quốc.”

Những thành công ban đầu của Đức trong cuộc xâm lược Liên Xô đã khuyến khích Hitler thực hiện mục tiêu chiếm lấy Leningrad (nay là Saint Petersburg) và Stalingrad (nay là Volgograd). Nhưng cuộc tấn công của Đức vào Stalingrad, được cho là quyết định liều lĩnh một cách dại dột của các tướng lĩnh của Hitler, đã khiến Đức kiệt quệ nguồn lực và sức mạnh chiến đấu do Liên Xô có số lượng quân lính vượt trội. Cuộc tấn công do đó bị đẩy lùi bởi một lực lượng chiến đấu mạnh mẽ của Liên Xô.

Quân Đức sau đó chuyển mục tiêu sang Leningrad. Stalin cần phải “động viên” cả các sĩ quan và dân thường trong việc phòng thủ Leningrad – từ đó ra đời Mệnh lệnh số 227. Nhưng nó hầu như không cần thiết. Cùng ngày mệnh lệnh này được ban hành, các nông dân và quân kháng chiến Liên Xô trong khu vực Leningrad đã giết chết một sĩ quan người Đức, Adolf Beck, người chịu trách nhiệm về việc gửi các nông sản từ khu vực Liên Xô bị chiếm đóng sang Đức hoặc cho quân đội Đức. Những người Nga yêu nước cũng đã đốt cháy các kho thóc và nhà kho mà tại đó các nông sản được lưu trữ trước khi vận chuyển. Một truyền đơn của lực lượng kháng chiến cũng đã đưa ra mệnh lệnh riêng của họ: “Hỡi những người yêu nước, hãy tiêu diệt các chủ đất Đức. Đẩy lui quân Đức khỏi đất đai Liên Xô!”