03/07/1958: Eisenhower khởi xướng chương trình kiểm soát lũ liên bang

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Eisenhower initiates federal flood-control program, History.com

Biên dịch: Lê Hồng Loan

Vào ngày này năm 1958, Tổng thống Dwight D. Eisenhower đã ký Dự luật kiểm soát lũ sông và bến cảng (Rivers and Harbors Flood Control Bill), nhằm phân bổ ngân sách để cải thiện hệ thống kiểm soát lũ và lưu trữ nước trên toàn quốc. Eisenhower đã gửi lại bản thảo hai dự luật trước đó cho Quốc hội, nhưng ông đã hài lòng với các sửa đổi có trong Dự luật 3910 của Thượng viện.

Dự luật được đưa ra trong bối cảnh những trận lũ thảm khốc và gây chết người do các cơn bão Connie và Diane ở vùng đông bắc Hoa Kỳ vào tháng 08 năm 1955. Mưa lớn gây ra thiệt hại nặng nề hơn vào tháng 10 năm đó. Theo Thư viện bang Connecticut, chỉ riêng Connecticut đã có 91 người thiệt mạng, trong khi hàng ngàn người khác trở nên vô gia cư và thất nghiệp sau những cơn bão vốn được báo chí vào thời điểm đó mô tả là thảm họa lớn nhất từng tấn công Bờ Đông trong lịch sử Hoa Kỳ. Eisenhower tuyên bố Connecticut là khu vực thảm họa hai lần vào năm 1955.

Nằm trong kế hoạch lớn hơn để xây dựng, sửa chữa và bảo tồn các công trình công cộng trên sông và bến cảng để điều hướng, kiểm soát lũ lụt và cung cấp nước, dự luật này có các quy định cụ thể về phòng hộ lũ lụt gây ra bởi bão. Mặc dù các dự án như kiểm soát lũ lụt, xói lở bờ biển và cải thiện giao thông đường thủy đã được hứa hẹn với hơn 870 triệu đô la tài trợ của liên bang, chỉ một phần ngân sách thực tế được  phân bổ cho việc phòng hộ lũ trong tương lai ở những vùng dễ bị tác động bởi bão do điều mà Eisenhower gọi là “tính chất cục bộ” trong tác động của bão và nguy cơ lặp lại cao. Các tiểu bang và thành phố có thể bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các cơn bão được yêu cầu phải tự phân bổ 30% ngân sách của bất kỳ dự án phòng ngừa nào. Eisenhower đã để ngỏ cho Quốc hội xem xét việc đưa ra các “đạo luật chung” trong tương lai liên quan đến vấn đề phòng hộ lũ lụt.