Screenshot 2020-09-02 at 7.57.14 AM

Print Friendly, PDF & Email

Các nhà lãnh đạo Việt Minh – Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp chụp ảnh kỷ niệm với thiếu tá A. K. Thomas (ngồi cạnh cụ Hồ) và đội “Con Nai” tại Tân Trào, Khu Giải phóng Việt Bắc.