Screenshot 2020-09-02 at 7.57.38 AM

Print Friendly, PDF & Email

Thiếu tướng Mỹ Philip E. Gallagher với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa trong buổi lễ tiếp nhận sự đầu hàng của Nhật Bản tại Hà Nội (10-11-1945).