Phản Hồi về: Vì Sao Nước Mỹ Giàu Nhất Thế Giới ?

#17309
VuNgocPhu
Thành viên

Thứ 2 : theo những người vô thần thì chúng ta nên nhìn cả vào lịch sử phát triển của nước Mỹ nữa…