Giới ‘quý tộc đỏ’ Trung Quốc đã bị thanh trừng như thế nào?

Nguồn:Desmond Shum on how Xi Jinping beat down China’s red aristocrats”, The Economist, 24/04/2024.

Biên dịch: Đỗ Đặng Nhật Huy

Các quý tộc đỏ của Trung Quốc Cộng sản hiện đại cư xử rất giống với các quý tộc máu xanh của thế giới phương Tây thời trung cổ. Nhóm ưu tú này khác biệt bởi dòng máu di truyền: họ bao gồm hậu duệ của những nhà cách mạng đã chiến đấu bên cạnh Mao Trạch Đông và con cái của các lãnh đạo Trung Quốc sau khi Đảng Cộng sản lên tiếp quản vào năm 1949. Vì địa vị xã hội cao của họ, những quý tộc đỏ này đôi khi được gọi là “thái tử” — được hưởng đặc quyền tiếp cận và ảnh hưởng trong mọi khía cạnh của xã hội Trung Quốc. Nhận thức về địa vị của mình đôi khi có thể khiến họ có ý thức về nghĩa vụ quý tộc. Continue reading “Giới ‘quý tộc đỏ’ Trung Quốc đã bị thanh trừng như thế nào?”