Vua Richard I – ‘Trái tim sư tử’ của nước Anh

902_05_1862466

Nguồn: Historic figures, BBC (truy cập ngày 20/6/2015)

Biên dịch & Hiệu đính: Phạm Hồng Anh

Vua Richard của nước Anh, sau này được biết đến với tên ‘Trái tim sư tử’, nổi tiếng vì những chiến công chói lọi trong cuộc Thập tự chinh lần thứ ba, mặc dù ông chỉ ở Anh sáu tháng trong suốt 10 năm trị vì.

Richard sinh ngày 8 tháng 9 năm 1157 tại Oxford, là con trai của vua Henry II và Eleanor xứ Aquitaine. Ông sở hữu năng lực chính trị và quân sự kiệt xuất. Tuy nhiên, cũng như các anh trai của mình, Richard và gia đình xung đột lẫn nhau: ông cùng các thành viên tham gia cuộc nổi dậy chống lại chính cha mình vào năm 1173. Năm 1183 anh trai Henry chết, Richard trở thành người thừa kế ngai vàng duy nhất. Henry II muốn trao vùng Aquitaine cho con trai út là John. Richard phản đối, và năm 1189 ông liên quân với vua Philip II của Pháp chống lại vua Henry II, dẫn đến cái chết của ông vào tháng 7/1189. Continue reading “Vua Richard I – ‘Trái tim sư tử’ của nước Anh”