Dự án Nghiên cứu quốc tế kêu gọi tài trợ năm 2016

knowledge

Ra đời từ tháng 5/2013, đến nay Dự án Nghiên cứu quốc tế đã không ngừng phát triển, trở thành nguồn tham khảo hữu ích, đáng tin cậy và miễn phí cho các sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách, cũng như quảng đại độc giả quan tâm tới các vấn đề quốc tế. Để thực hiện được sứ mệnh này, chúng tôi cần đến nhiều nguồn lực, cả về con người lẫn tài chính.

Nhằm chuẩn bị nguồn lực để tiếp tục duy trì hoạt động của Dự án trong năm 2017, Ban quản trị Dự án phát động chiến dịch kêu gọi tài trợ cho Dự án. Continue reading “Dự án Nghiên cứu quốc tế kêu gọi tài trợ năm 2016”