Thien nhan 4

Print Friendly, PDF & Email

Người Sumer khắc đôi mắt mở to bất thường để biểu đạt sự linh thiêng của những bức tượng thần thánh