Tag Archives: 0801

08/01/1918: Wilson công bố Chương trình 14 Điểm

Nguồn: Wilson announces his 14 Points, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1918, trong một bài phát biểu trước cuộc họp chung của lưỡng viện Quốc Hội, Tổng thống Woodrow Wilson đã thảo luận về … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

08/01/1790: Washington đọc Thông điệp Liên bang đầu tiên

Nguồn: President George Washington delivers first State of the Union, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1790, Tổng thống George Washington đã trình bày Thông điệp Liên bang đầu tiên trước các đại biểu Quốc … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , | Leave a comment