Tag Archives: Albert Speer

21/11/1941: Đức Quốc xã bắt tù binh xây dựng Berlin mới

Nguồn: Nazi chief architect requests POWs to labor for a new Berlin, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1941, Albert Speer, Kiến trúc sư trưởng của Adolf Hitler và Bộ trưởng Khí tài và Vũ … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , | Leave a comment