Tag Archives: Brian Joseph

#74 – Miến Điện mở cửa: Cơ hội cho các nhà dân chủ

Nguồn: Min Zin & Brian Joseph (2012). “The Opening in Burma: The Democrats’ Opportunity”, Journal of Democracy, Volume 23, Number 4 (October), pp. 104-119. Biên dịch: Phạm Thị Trang | Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Mỹ Phương Trong suốt nửa thế kỷ … Continue reading

Posted in Biên dịch, Chính trị quốc tế | Tagged , , , , , , | Leave a comment