Tag Archives: Bùi Hải Thiêm

#246 – Hợp tác ở Địa Trung Hải và Caribê: Bài học kinh nghiệm và giải pháp cho Biển Đông

  Nguồn: Shih-Ming Kao (2014). “Regional Cooperation in the Mediterranean and the Caribbean Seas: Lessons Learned and Possible Alternatives to the South China Sea Disputes, Coastal Management, Vol. 42, No. 3, pp. 263-279. Biên dịch: Thái Khánh Phong | Hiệu … Continue reading

Posted in Biên dịch, Luật pháp quốc tế, Tranh chấp Biển Đông | Tagged , , | Leave a comment

#241 – Mối quan hệ giữa dân chủ với tăng trưởng và phúc lợi (P.2)

Nguồn: Georg Sørensen, “Domestic Consequences of Democracy: Growth and Welfare?”, in G. Sørensen, Democracy and Democratization: Processes and Prospects in a Changing World, (Philadenphia: Westview Press, 2008), pp. 99-130. Biên dịch: Trần Hương Phong | Hiệu đính: Bùi Hải Thiêm … Continue reading

Posted in Biên dịch, Chính trị học đại cương, Chính trị quốc tế, Kinh tế chính trị quốc tế | Tagged , , , | Leave a comment

#240 – Mối quan hệ giữa dân chủ với tăng trưởng và phúc lợi (P.1)

Nguồn: Georg Sørensen, “Domestic Consequences of Democracy: Growth and Welfare?”, in G. Sørensen, Democracy and Democratization: Processes and Prospects in a Changing World, (Philadenphia: Westview Press, 2008), pp. 99-130. Biên dịch: Trần Hương Phong | Hiệu đính: Bùi Hải Thiêm … Continue reading

Posted in Biên dịch, Chính trị học đại cương, Kinh tế chính trị quốc tế, Trung Quốc | Tagged , , , , | Leave a comment

Deconstructing the “Socialist” Rule of Law in Vietnam: The Changing Discourse on Human Rights in Vietnam’s Constitutional Reform

Title: Deconstructing the “Socialist” Rule of Law in Vietnam: The Changing Discourse on Human Rights in Vietnam’s Constitutional Reform Author: Bùi Hải Thiêm Source: Contemporary Southeast Asia Vol. 36, No. 1 (2014), pp. 77–100. Abstract:  Over the past two decades, efforts by … Continue reading

Posted in Ấn phẩm, Tiếng Anh, Việt Nam | Tagged | Leave a comment

The development of civil society and dynamics of governance in Vietnam’s one party rule

Title: The development of civil society and dynamics of governance in Vietnam’s one party rule Author: Bùi Hải Thiêm Source: Global Change, Peace & Security, 25:1, 77-93 Abstract: Civil society has been in operation under one-party rule in Vietnam in the years since the Doi Moi … Continue reading

Posted in Ấn phẩm, Tiếng Anh, Việt Nam | Tagged | Leave a comment

#27 – Nguồn gốc hành vi của Liên Xô

Nguồn: X (George F. Kennan) (1947), “The Sources of Soviet Conduct”, Foreign Affairs, No. 25 (July), pp. 566-582. >>PDF Biên dịch: Nguyễn Thị Hạnh | Hiệu đính: Bùi Hải Thiêm Lời giới thiệu: Năm 1947, một bài viết có tựa đề … Continue reading

Posted in Biên dịch, Chính trị quốc tế, Hoa Kỳ, Kinh điển | Tagged , , , , | Leave a comment