Tag Archives: David Marr

Đằng sau tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh (P2)

Nguồn: David G. Marr, “Hồ Chí Minh’s Independence Declaration”, Essays into Vietnamese Pasts,  K. W. Taylor & John K. Whitmore chủ biên (New York: Cornell University Southeast Asia Program, 1995), trang 221-231. Biên dịch: Duy Đoàn | Hiệu đính: Nguyễn Tiến Văn … Continue reading

Posted in Bình luận, Lịch sử, Việt Nam | Tagged , , , | Leave a comment

Đằng sau tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh (P1)

Nguồn: David G. Marr, “Hồ Chí Minh’s Independence Declaration”, Essays into Vietnamese Pasts,  K. W. Taylor & John K. Whitmore chủ biên (New York: Cornell University Southeast Asia Program, 1995), trang 221-231. Biên dịch: Duy Đoàn | Hiệu đính: Nguyễn Tiến Văn … Continue reading

Posted in Bình luận, Lịch sử, Việt Nam | Tagged , , | Leave a comment

Việt Nam 1945: Khoảnh khắc không gì là không thể

Nguồn: David G. Marr, “A moment when everything seemed possible”, Inside Story, 10/10/2013. Biên dịch: Phạm Hồng Anh | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Bài liên quan: Vai trò của các đảng phái chính trị trong nhà nước Việt Nam DCCH … Continue reading

Posted in Bình luận, Lịch sử, Việt Nam | Tagged , , | Leave a comment

#145 – Vai trò của các đảng phái chính trị trong nhà nước Việt Nam DCCH

Nguồn: David G. Marr, Vietnam: State, War, and Revolution (1945–1946), (California: University of California Press, 2013), pp. 10285-10901 (Kindle edition). Biên dịch: Phạm Tú Uyên | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Ba ngày sau khi tuyên bố độc lập ngày … Continue reading

Posted in Biên dịch, Lịch sử, Việt Nam | Tagged , , | Leave a comment