Tag Archives: Enrique ter Horst

Venezuela: Dân chủ hay là chết

Nguồn: Enrique ter Horst, “Death or Democracy in Venezuela,” Project Syndicate,           05/07/2017. Biên dịch: Nguyễn Thị Hồng Thư | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Các thiết chế dân chủ của Venezuela đang bị hủy hoại nghiêm trọng, kho bạc trống … Continue reading

Posted in Bình luận, Châu Mỹ, Chính trị quốc tế | Tagged , , , | 1 Comment